Материалы

«Кшиштоф Пендерецкий: Монографический очерк» Ивашкин А.

Первая монография на русском языке об известном польском ком­позиторе (род. в 1933 г.). Автор пишет о жизни и творческом пути му­зыканта, дает анализ его наиболее значительных сочинений — «Страстей по Луке», Первой симфонии, «Заутрени», «Космогонии», […]

0
Материалы

«Фридерик Шопен» Ю.Кремлев

На вступительных страницах своего труда известный советский шопенист Юлий Кремлев пишет: «Цель книги — побудить желающих к дальнейшему самостоятельному, активному изучению музыки Шопена в ее живом звучании». Глубокая любовь к творчеству композитора, пронизывающая монографию, вдумчиво-чуткий […]

0
История Польши

«Metryka chrztu Mieszka I i jej geneza» Dowiat Jerzy

Крещение Мешко I является важным этапом христианизации Польши. Однако остается множество вопросов, касающихся самых событий и процессов того времени. Автор, известный исследователь средневековья, опираясь на различные летописи, историографические источники и логику, воспроизводит картину этого, без […]

0
История Польши

«Польша. Непримиримое соседство» А. Широкорад

Отношения двух славянских народов в течение последнего тысячелетия были сложными и порою драматичными. В X-XIII веках русские и польские князья активно сотрудничали: торговали, создавали военные союзы. Большинство польских княгинь было из рода Рюрика. Случались и […]

0
История Польши

«Bogusław Radziwiłł. Autobiografia»

Богуслав Радзивилл — князь Священной Римской империи, магнат, великий хорунжий Великого княжества Литовского с 1638 года, великий конюший Великого княжества Литовского с 1646 года, староста барский, шведский фельдмаршал, генеральный наместник герцогства Пруссия (Бранденбург-Пруссия) с 1657 […]

0
Материалы

«Katalog Popularny Banknotów Polskich 2006» Andrzej Fischer, Adam Łanowy

Каталог Польских Банкнот с 1914 года, иллюстрации в каталоге цветные В каталоге представлены: * Банкноты Республики Польша 1919 — 1939 * Банкноты Польской Народной Республики 1944-1990 * Банкноты Республики Польша 1990 — 2005 * Пробные […]

0
Изучение польского языка

«Jak pisać?» Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński

Это книга будет очень полезно для тех, кому часто надо или будет надо писать официальные письма, а также для студентов и школьников, которым часто надо вести  короткие  конспекты, писать краткие содержания, изложения, характеристики и иные […]

0
Видео

Vabank (1981)

Знаменитый медвежатник Квинто, выйдя из тюрьмы, решил завязать. Но известие о смерти друга круто меняет его планы. Он решает «взять» банк Крамера. И, конечно, берет. Изящно, весело и закручено!

0
Видео

80 milionów (2011)

История антикоммунистической борьбы во Вроцлаве в 1981 году. События фильма происходят за десять дней до того, как в Польше вводят военное положение. Владислав Фразинюк, лидер местного движения Солидарности, вместе с четырьмя товарищами похищает из банка […]

0
Видео

Mała Moskwa (2008)

К отставному русскому военному офицеру приезжает дочка. Отец, рассказывая о своей жене, вспоминает ежедневную жизнь в «Малой Москве» в шестидесятых годах XX века. Тогда молодой капитан вместе с красивой женой Верой, был послан в самую «крутую» советскую базу в Польше, в Легници. В Легници Вера […]

0
Польская культура

«Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych» Edmund Kopicki.

Niniejszy katalog — "Kopicki" — jest to obecnie najaktualniejsza i w zasadzie jedyna publikacja obejmująca całość pieniądza polskiego, począwszy od jego początków i emisji pierwszych Piastów, aż do czasów współczesnych (kończy się na roku 1994). W katalogu ujęto zarówno monety, jak i banknoty. Przedstawiono emisje miejskie, monety książęce, śląskie, krzyżackie, lenne itp. Znajdziemy tu praktycznie wszystko co dotyczy polskiego pieniądza. Ogółem skatalogowane 12337 pozycji. Oprócz typowej części katalogowej dużo przydatnych dodatków, są miedzy innymi opracowania dotyczące herbów, mapki, tabele dynastyczne i wykazy panujących.

Katalog ten składa się z dwóch części, gdzie każdą część stanowią dwa osobne woluminy, jeden to teksty, drugi tablice.

[…]

0
Материалы

«Katalog banknotów polskich i z Polską związanych (1997-1998)» Parchimowicz J., Borkowski

Книга о польских бумажный деньгах. Каталог представляет все банкноты с каждого периода польской истории. Банкноты показаны с двух сторон (аверс и реверс): содержат фото, дату эмиссии, серию, номера, размеры а также цены для различных состояний.

0
Изучение польского языка

Język polski na 6+

Polski na 6+ to uniwersalny program dla gimnazjalistów i licealistów. Dzięki różnorodnym testom i sprawdzianom, pełnym opracowaniom epok literackich oraz oryginalnym wypracowaniom Polski na 6+ doskonale przygotowuje do egzaminów i matury. Statystyki organizują proces nauki […]

1
Изучение польского языка

«Wykłady z polskiej składni» Grzegorczykowa Renata

Współczesne językoznawstwo polskie wymaga nowych ujęć i opisów. Dobrym tego przykładem jest podręcznik Renaty Grzegorczykowej. Zaprezentowane są w nim dyskusyjne problemy współczesnej składni polskiej i przedstawiony jest na ten temat nowy punkt widzenia. Znalazła się […]

0
Изучение польского языка

«Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne. Podręcznik dla nauczycieli języka polskiego jako obcego» Pelc Teresa

Эта книга будет полезна всем преподавателем польского как иностранного. Содержит множество идей игр и упражнений для развития коммуникационных навыков и включение всех учеников в работу. Был написан практикующими преподавателями Лодзинского университета.

0
Изучение польского языка

«Cześć, jak się masz?» Władysław Miodunka

Jest to jedna z pierwszych książek nowej generacji do nauki polskiego. Podzielona na 13 jednostek lekcyjnych w sposób uporządkowany wprowadza materiał gramatyczny, pokazując jednocześnie w tekstach, jak wykorzystać go w praktyce. Bohaterowie książki to czwórka […]

0
Электронные книги (ebook)

Joanna Chmelewska. Kolekcja 50 książek

Иоанна Хмелевска — известная польская писательница, автор женских иронических детективов и основоположник этого жанра для русских читателей. Практически полный сборник книг польского писателя Иоанны Хмелевской до 2004 года. Сборник хронологически систематизирован, в различных форматах на […]

0