Лента
.

Белорусско-польские отношения (официальные документы)

«Консульская конвенция между Республикой Беларусь и Республикой Польша»

03.05.2016 // 0 комментариев

КОНСУЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКОЙ ПОЛЬША *) Вступила в силу 30 января 1994 года __________________________ *Ратифицирована постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 3 февраля 1993 г. №2155-XII «О ратификации Консульской конвенции между Республикой

Соглашение Правительства Республики Беларусь от 18 ноября 1992 г. «Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша об избежании двойного налогообложения доходов и имущества»

02.05.2016 // 0 комментариев

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ И ИМУЩЕСТВА *) ____________________________ *) Вступило в силу 1 января 1994 г. Правительство Республики Беларусь и Правительство Республики Польша,

Дагавор памiж Рэспублiкай Беларусь i Рэспублiкай Польшча аб прававой дапамозе i прававых адносiнах па грамадзянскiх, сямейных, працоўных i крымiнальных справах

02.05.2016 // 0 комментариев

Дагавор памiж Рэспублiкай Беларусь i Рэспублiкай Польшча аб прававой дапамозе i прававых адносiнах па грамадзянскiх, сямейных, працоўных i крымiнальных справах Частка 1 Уступiў у сiлу 30 лiпеня 1995 года __________________________ *Ратифицирован постановлением Верховного Совета Республики

Porozumienie o współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Edukacji Republiki Białoruś na lata 1997-1999

01.05.2016 // 0 комментариев

POROZUMIENIE o współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Edukacji Republiki Białoruś na lata 1997-1999. Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministers-two Edukacji Republiki Białoruś zwane dalej «Stronami» kierując się postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty z dnia ?7 listopada 1995 roku,

О ратификации Договора между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о правилах приграничного движения

01.05.2016 // 0 комментариев

Примечание к документу Договор ратифицирован Законом Республики Беларусь от 01.12.2010 N 201-З. Договор вступает в силу в соответствии с частью 1 статьи 21 данного документа. Сведения о договаривающихся сторонах: Республика Беларусь, Республика Польша дата подписания — 12.02.2010

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty

30.04.2016 // 0 комментариев

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 76, poz. 365) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Białoruś, zwane dalej Umawiającymi się Stronami: — kierując się zasadami i celami Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, postanowieniami Paryskiej Karty Nowej Europy, postanowieniami Europejskiej konwencji kulturalnej i Dokumentu

«Договор между Республикой Беларусь и Республикой Польша о добрососедстве и дружелюбном сотрудничестве»

30.04.2016 // 0 комментариев

«Договор между Республикой Беларусь и Республикой Польша о добрососедстве и дружелюбном сотрудничестве» Текст документа приведен по состоянию октябрь 2009 г. Зарегистрировано в НРПА РБ 12 декабря 2001 г. N 3/259 ——————————— <*> Вступил в силу

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o ochronie grobów i miejsc pamięci ofiar wojen i represji sporządzona w Brześciu dnia 21 stycznia 1995 r.

29.04.2016 // 0 комментариев

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o ochronie grobów i miejsc pamięci ofiar wojen i represji sporządzona w Brześciu dnia 21 stycznia 1995 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 32, poz. 185) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Białoruś, zwane dalej Stronami, — działając w interesie obu Narodów i ich wzajemnego zrozumienia, — pragnąc uczcić w godny sposób miejsca pamięci i spoczynku na terytoriach Polski i Białorusi żołnierzy

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

28.04.2016 // 0 комментариев

TRAKTAT między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (Dz.U.93.118.527) Rzeczpospolita Polska i Republika Białoruś, zwane dalej «Umawiającymi się Stronami», kierując się celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Paryskiej Karty dla Nowej Europy, jak również innych dokumentów współpracy europejskiej, świadome swej odpowiedzialności za

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области охраны историко-культурного наследия

28.04.2016 // 0 комментариев

СОГЛАШЕНИЕ  МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ Ратифицировано Законом Республики Беларусь N 21-З от 26.02.97 г. Правительство Республики Беларусь и Правительство

Закон от 7.09.2007 г. о Карте поляка

28.04.2016 // 0 комментариев

И Н Ф О Р М А Ц И Я о  Карте  поляка Закон от 7.09.2007 г. о Карте поляка («Вестник законов» за 2007 г.,  № 180, поз. 1280),           а также: Закон от 24 октября 2008 г. об изменениях в законе о Карте поляка («Вестник законов», № 214, поз. 1348).   Карта поляка является документом, подтверждающим

Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

27.04.2016 // 0 комментариев

POROZUMIENIE między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. podpisane w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. Dz. U. Nr 4 Warszawa, dn. 13.02.1975 r., Poz. 14 Artykuł 1 Uznaje się za równoważne: 1) świadectwo o ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej

Решение Конституционного Суда Республики Беларусь 7 апреля 2011 г. № П-258/2011 О позиции Конституционного Суда Республики Беларусь по Закону Республики Польша «О Карте поляка»

27.04.2016 // 0 комментариев

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 7 апреля 2011 г. № П-258/2011 О позиции Конституционного Суда Республики Беларусь по Закону Республики Польша «О Карте поляка» Конституционный Суд Республики Беларусь в составе председательствующего – Председателя