Лента
.

Польская грамматика

«Jak mówić i pisać poprawnie» M. Nalepińska

11.12.2011 // 0 комментариев

 Книга рассчитана на филологов-языковедов, а также для всех серьезно занимающихся полонистикой. В ней рассмотрены основные языковые ошибки, которые делают не только иностранцы, но и сами поляки. Скачать (pobrać):

«Polszczyzna płata nam figle — poradnik językowy dla każdego» Jerzy Podracki

09.12.2011 // 0 комментариев

Эта книга должна быть у каждого, чья жизнь связана с польским языков: журналисты, редакторы, публицисты, учителя, ученики. Ежи Подрацки, автор множество справочников «полонистских», вместе с группой специалистов, показывает языковые проблемы , с которыми поляки

«Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce» Katarzyna Kłosińska

09.12.2011 // 0 комментариев

Tu i ówdzie można się spotkać z tezą, że język polski to najtrudniejszy język świata. Teza ta może i łechce przyjemnie narodowe ego, ale jest fałszywa, i to z kilku powodów. Przede wszystkim nie sposób zdefiniować, na czym dokładnie polega „trudność języka”. Dla jednych może to być skomplikowana gramatyka, z mnóstwem wyjątków i nieregularności, dla innych wymowa, a dla jeszcze innych np. ortografia. Wydaje się oczywiste, że ważnym czynnikiem jest tu także

«Gramatyka na wesoło i na serio.» Witold Gawdzik

09.12.2011 // 0 комментариев

Развлечение и игра в этой книге служат серьезным целям — облегчение изучения польского языка. Они основаны на различных техниках запоминания: карты, таблички, стихотворения. Формат: TXTЯзыки: PolskiСкачать (pobrać):

«Gdzie postawić przecinek?» Ewa i Feliks Przyłubscy

09.12.2011 // 0 комментариев

Этот учебник не только о запятых в польском языке, но о всей польской пунктуации. Написан в максимально широком виде: описывает каждый знак препинания и дает примеры написания. Если надо, показывает различные мнения на одну тему, вводит исторический контекст, описывает

«Gramatyka języka polskiego» Piotr Bąk

07.12.2011 // 0 комментариев

Достаточно старый, но тем не менее актуальный и полный учебник по грамматике польского языка для филологов-полонистов. Понятное описание материала дополняется множественными примерами. Содержание: — ogólne wiadomości o języku ( w tym elementy historii języka i dialektologii), — nauka o głoskach (charakterystyka

«Zasady interpunkcji w języku polskim»

07.12.2011 // 0 комментариев

Небольшая книжка по польской пунктуации. Взято с http://slowniki.pwn.pl/zasady/629734_1.html Формат: TXTЯзыки: PolskiСкачать (pobrać):

Językoznawstwo. Tadeusz Milewski

07.12.2011 // 0 комментариев

Podręcznik wybitnego językoznawcy i wykładowcy Tadeusza Milewskiego!
Prezentuje kompletne ujęcie zagadnień językoznawczych do lat 60. XX wieku, m.in. językoznawstwo teoretyczne, opisowe, historyczno-porównawcze i typologiczne oraz historię językoznawstwa. Problematyka ujęta została w ramy klarownego wykładu zawierającego przejrzyste definicje i przykłady. Tekst uzupełniono nowymi ćwiczeniami z kluczem. Podręcznik porządkuje wiedzę i jest pomocny w przygotowaniu do zajęć kursowych i egzaminu.

Pozycja polecana studentom wszystkich kierunków filologicznych.

«ABC Mądrego Rodzica: Skuteczna nauka ortografii» Jolanta Gajda

04.12.2011 // 0 комментариев

Очень хороший учебник польской орфографии для детей. Описывает различные методики обучения, предлагает большое количество интересных языковых игр, содержит практический материал для использования на занятиях с ребенком. Хотя учебник предназначен польским родителям

«Zabawy logopedyczne. Głoski ś ć ź dź» Małgorzata Dembińska-Wola

21.11.2011 // 0 комментариев

Эта книга содержит множество упражнений, которые помогут детям научиться правильно произносить ś, ź, ć, dź. Все упражнения выполнены в форме загадок, ребусов, рисунков и, в первую очередь, предназначены для польских детей. Но также могут быть использованы и в обучении
1 2 3 8