Лента
.

Польская грамматика

Uczymy się poprawnie mówić. Spółgłoski W, Wi, Z, Ź, Ż. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami. Barbara Wiśniewska

09.11.2011 // 0 комментариев

Jest to pierwsze opracowanie zawierające kompletny materiał do ćwiczeń prawidłowej wymowy poszczególnych głosek. Cieszy się ono ogromną popularnością wśród logopedów i reedukatorów. Ćwiczenia proponowane w zestawie zostały dobrane według zasad metodyki logopedycznej. Cały materiał podzielono na 10 części, z których każda zawiera: komentarz metodyczny przedstawiający istotę i przyczyny poszczególnych zaburzeń artykulacji, opisy artykulacji głosek, opisy metod i

«Uczymy się poprawnie mówić. Spółgłoski Sz, Ż, Cz, Dż. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami» Elżbieta Komornicka

09.11.2011 // 0 комментариев

Jest to jeden z zeszytów serii Uczymy się poprawnie mówić, będącej pierwszym opracowaniem zawierającym kompletny materiał do ćwiczeń prawidłowej wymowy poszczególnych głosek. Seria cieszy się ogromną popularnością wśród logopedów i reedukatorów. Ćwiczenia proponowane w zestawie zostały dobrane według zasad metodyki logopedycznej. Cały materiał podzielono na 10 części, z których każda zawiera:: • komentarz metodyczny przedstawiający istotę i przyczyny

«Uczymy się poprawnie mówić. Spółgłoski Ś, Ź, Ć, Dź. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami» Elżbieta Komornicka

09.11.2011 // 0 комментариев

Jest to pierwsze opracowanie zawierające kompletny materiał do ćwiczeń prawidłowej wymowy poszczególnych głosek. Cieszy się ono ogromną popularnością wśród logopedów i reedukatorów. Ćwiczenia proponowane w zestawie zostały dobrane według zasad metodyki logopedycznej. Cały materiał podzielono na 10 części, z których każda zawiera: komentarz metodyczny przedstawiający istotę i przyczyny poszczególnych zaburzeń artykulacji, opisy artykulacji głosek, opisy metod i

История и диалектология польского языка. Ананьева Н.Е.

06.11.2011 // 0 комментариев

В реальном учебнике первый раз в этом размере дается черта польской письменности и литературного языка, рассматриваются необыкновенности польских диалектов, излагаются ключевые закономерности становления звуковой и морфологической систем польского языка.
Для учащихся ВУЗов славянских и российских филиалов филологических факультетов институтов, делающих ставку по польскому языку.
В этом учебнике в первый раз в этом размере дается черта польской письменности и литературного языка, рассматриваются специфики польских диалектов, излагаются главные закономерности становления звуковой и морфологической систем польского языка.
Для учащихся ВУЗов славянских и российских филиалов филологических факультетов институтов, делающих ставку по польскому языку. 

«Czytaj 10 razy szybciej w 2 tygodnie» Jarosław Niekrasz

01.11.2011 // 0 комментариев

Książka została podzielona na dwie części teoretyczną i praktyczną. W pierszej znajdziemyopis podstawowych błędów popełnianych podczas zwyczajnego czytania, podstawy szybkiego czytania, omówienie technik zwiększających szybkość czytania oraz wytłumaczenie dlaczegoszybkie czytanie może być, aż tak proste. Druga część zawiera szereg ćwiczeń podzielonych na 14 jednodniowych zestawów. Oczywiścieby przejść do ćwiczeń, należy koniecznie zapoznać się z podstawami

«Uczymy się poprawnie mówić. Spółgłoski S, Z, C, Dz. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami» Elżbieta Komornicka

31.10.2011 // 0 комментариев

Jest to pierwsze opracowanie zawierające kompletny materiał do ćwiczeń prawidłowej wymowy poszczególnych głosek. Cieszy się ono ogromną popularnością wśród logopedów i reedukatorów. Ćwiczenia proponowane w zestawie zostały dobrane według zasad metodyki logopedycznej. Cały materiał podzielono na 10 części, z których każda zawiera: komentarz metodyczny przedstawiający istotę i przyczyny poszczególnych zaburzeń artykulacji, opisy artykulacji głosek, opisy metod i

«Uczymy się poprawnie mówić. Spółgłoska R. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami» Hanna Rodak

31.10.2011 // 0 комментариев

Jest to pierwsze opracowanie zawierające kompletny materiał do ćwiczeń prawidłowej wymowy poszczególnych głosek. Cieszy się ono ogromną popularnością wśród logopedów i reedukatorów. Ćwiczenia proponowane w zestawie zostały dobrane według zasad metodyki logopedycznej. Cały materiał podzielono na 10 części, z których każda zawiera: komentarz metodyczny przedstawiający istotę i przyczyny poszczególnych zaburzeń artykulacji, opisy artykulacji głosek, opisy metod i

«Uczymy się poprawnie mówić. Spółgłoski K, G, H. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami» Grażyna Skrzyniecka

30.10.2011 // 0 комментариев

Jest to pierwsze opracowanie zawierające kompletny materiał do ćwiczeń prawidłowej wymowy poszczególnych głosek. Cieszy się ono ogromną popularnością wśród logopedów i reedukatorów. Ćwiczenia proponowane w zestawie zostały dobrane według zasad metodyki logopedycznej. Cały materiał podzielono na 10 części, z których każda zawiera: komentarz metodyczny przedstawiający istotę i przyczyny poszczególnych zaburzeń artykulacji, opisy artykulacji głosek, opisy metod i

«Uczymy się poprawnie mówić. Spółgłoski B, Bi, D, G, Gi. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami» Barbara Wiśniewska

30.10.2011 // 0 комментариев

Jest to jeden z zeszytów serii Uczymy się poprawnie mówić, będącej pierwszym opracowaniem zawierającym kompletny materiał do ćwiczeń prawidłowej wymowy poszczególnych głosek. Seria cieszy się ogromną popularnością wśród logopedów i reedukatorów. Ćwiczenia proponowane w zestawie zostały dobrane według zasad metodyki logopedycznej. Cały materiał podzielono na 10 części, z których każda zawiera:: • komentarz metodyczny przedstawiający istotę i przyczyny

Uczymy się poprawnie mówić. Spółgłoski Dz,Dź,Dż. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami. Barbara Wiśniewska

30.10.2011 // 0 комментариев

Jest to jeden z zeszytów serii Uczymy się poprawnie mówić, będącej pierwszym opracowaniem zawierającym kompletny materiał do ćwiczeń prawidłowej wymowy poszczególnych głosek. Seria cieszy się ogromną popularnością wśród logopedów i reedukatorów. Ćwiczenia proponowane w zestawie zostały dobrane według zasad metodyki logopedycznej. Cały materiał podzielono na 10 części, z których każda zawiera:: • komentarz metodyczny przedstawiający istotę i przyczyny

«Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego» Danuta Ostaszewska, Jolanta Tambor

28.10.2011 // 0 комментариев

Proponowany studentom kierunków filologicznych podręcznik jest pozycją niezwykle cenną. W kompendium tym oprócz niezbędnych wiadomości z dotychczasowej wiedzy z zakresu fonetyki i fonologii znalazło się też to, co należało przewartościować, i to, co jako fakty nowe trzeba było zaproponować. Podręcznik ma charakter zwartego wykładu, prowadzonego w sposób konsekwentny pod względem metodologicznym. Klarowności i jasności przydają liczne zestawienia i wykresy. Utrwaleniu

Gramatyka co z głowy nie umyka. Anna i Józef Częścikowie

21.10.2011 // 0 комментариев

W tej książce można znaleźć: - kompletny kurs gramatyki języka polskiego napisany przystępnie dla ucznia, - wiele znakomitych technik ułatwiających zapamiętanie materiału, - szereg ciekawostek dotyczących języka, - niekonwencjonalne zadania i zagadki językowe

«Polak potrafi. Przysłowia, hasła i inne polskie zdania osobne» Jerzy Bralczyk

20.10.2011 // 0 комментариев

Профессор Бральчык (Bralczyk) решил написать книгу о пословицах, девизах и слоганах, которые можно услышать в Польше. Он интересно объясняет, откуда произошли те или иные призывы, почему они не логичны с точки зрения языка, и зачем были созданы именно в такой форме! Для хорошо

Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe. Wydanie III poprawione. Renata Grzegorczykowa

18.10.2011 // 0 комментариев

Nowe wydanie skryptu Zarys słowotwórstwa polskiego zawiera niewiele zmian w stosunku do wydań poprzednich z lat 1972 i 1974. Uwzględniono nowe pozycje bibliograficzne i poprawiono fragmenty, które z punktu widzenia merytorycznego lub dydaktycznego okazały się dyskusyjne bądź niejasne. Dotyczy to zwłaszcza rozdziałów teoretycznych, a mianowicie problemu pochodności synchronicznej derywatów oraz kwestii ustalania funkcji formantów.
Nie uwzględniono natomiast najnowszych teorii słowotwórczych, zwłaszcza ujęć generatywnych słowotwórstwa, w przekonaniu, że są to próby jeszcze nie dość ugruntowane i jest za wcześnie umieszczać je w kursowym wykładzie słowotwórstwa. Przyszłość pokaże, czy i w jakim kształcie zdobędą sobie one trwałe miejsce w nauce.

Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Renata Grzegorczykowa

18.10.2011 // 0 комментариев

Jak widać więc, książka ta nie obejmuje całości problematyki semantzcznej; ogromne obszary zjawisk znalazły się poza kręgiem rozważań. A i te zagadnienia, które objęto analizą, zostały spotraktowane niejednakowo. Pewne fragmenty zjawisk i zagadnień przeanalizowano dokładniej, inne - tylko powierzchownie, przy jeszcze innych jedynie zasygnalizowano problematykę. Mam jednak nadzieję, że mimo tych i innych niedostatków praca ta może pomóc czytelnikowi w pewnym uporządkowaniu pojęć i jaśniejszym zobaczeniu skomplikowanych problemów współczesnej semantyki.

Polski alfabet (Польский алфавит. Видеокурс)

17.10.2011 // 0 комментариев

В видеороликах диктор говорит на двух языках — на английском и на польском. К словам на польском языке показываются картинки и перевод их на английский язык, поэтому не очень удобно для людей, не знающих ни польского, ни английского языков, т.к. по картинке не всегда
1 2 3 7