Лента
.

Польская грамматика

«Uczymy się poprawnie mówić. Spółgłoski K, G, H. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami» Grażyna Skrzyniecka

30.10.2011 // 0 комментариев

Это первая книга, содержащая богатый материал из упражнений для правильного произношения отдельных звуков. Пользуется огромной популярностью среди логопедов. Материал разделен на 10 частей, каждая из которых содержит: методический комментарий, объясняющий сущность и

«Uczymy się poprawnie mówić. Spółgłoski B, Bi, D, G, Gi. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami» Barbara Wiśniewska

30.10.2011 // 0 комментариев

Это первая книга, содержащая богатый материал из упражнений для правильного произношения отдельных звуков. Пользуется огромной популярностью среди логопедов. Материал разделен на 10 частей, каждая из которых содержит: методический комментарий, объясняющий сущность и

«Uczymy się poprawnie mówić. Spółgłoski Dz,Dź,Dż. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami» Barbara Wiśniewska

30.10.2011 // 0 комментариев

Это первая книга, содержащая богатый материал из упражнений для правильного произношения отдельных звуков. Пользуется огромной популярностью среди логопедов. Материал разделен на 10 частей, каждая из которых содержит: методический комментарий, объясняющий сущность и

«Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego» Danuta Ostaszewska, Jolanta Tambor

28.10.2011 // 0 комментариев

Proponowany studentom kierunków filologicznych podręcznik jest pozycją niezwykle cenną. W kompendium tym oprócz niezbędnych wiadomości z dotychczasowej wiedzy z zakresu fonetyki i fonologii znalazło się też to, co należało przewartościować, i to, co jako fakty nowe trzeba było zaproponować. Podręcznik ma charakter zwartego wykładu, prowadzonego w sposób konsekwentny pod względem metodologicznym. Klarowności i jasności przydają liczne zestawienia i wykresy. Utrwaleniu

«Gramatyka co z głowy nie umyka» Anna i Józef Częścikowie

21.10.2011 // 0 комментариев

Этот учебник польской грамматики предназначен в первую очередь для польских учеников гимназии, но также будет интересен студентам-полонистам, и всем, у кого проблемы с польской грамматикой. Книга предлагает полный курс грамматики, написанный простым языком. Содержит

«Polak potrafi. Przysłowia, hasła i inne polskie zdania osobne» Jerzy Bralczyk

20.10.2011 // 0 комментариев

Профессор Бральчык (Bralczyk) решил написать книгу о пословицах, девизах и слоганах, которые можно услышать в Польше. Он интересно объясняет, откуда произошли те или иные призывы, почему они не логичны с точки зрения языка, и зачем были созданы именно в такой форме! Для хорошо

Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe. Wydanie III poprawione. Renata Grzegorczykowa

18.10.2011 // 0 комментариев

Nowe wydanie skryptu Zarys słowotwórstwa polskiego zawiera niewiele zmian w stosunku do wydań poprzednich z lat 1972 i 1974. Uwzględniono nowe pozycje bibliograficzne i poprawiono fragmenty, które z punktu widzenia merytorycznego lub dydaktycznego okazały się dyskusyjne bądź niejasne. Dotyczy to zwłaszcza rozdziałów teoretycznych, a mianowicie problemu pochodności synchronicznej derywatów oraz kwestii ustalania funkcji formantów.
Nie uwzględniono natomiast najnowszych teorii słowotwórczych, zwłaszcza ujęć generatywnych słowotwórstwa, w przekonaniu, że są to próby jeszcze nie dość ugruntowane i jest za wcześnie umieszczać je w kursowym wykładzie słowotwórstwa. Przyszłość pokaże, czy i w jakim kształcie zdobędą sobie one trwałe miejsce w nauce.

Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Renata Grzegorczykowa

18.10.2011 // 0 комментариев

Jak widać więc, książka ta nie obejmuje całości problematyki semantzcznej; ogromne obszary zjawisk znalazły się poza kręgiem rozważań. A i te zagadnienia, które objęto analizą, zostały spotraktowane niejednakowo. Pewne fragmenty zjawisk i zagadnień przeanalizowano dokładniej, inne - tylko powierzchownie, przy jeszcze innych jedynie zasygnalizowano problematykę. Mam jednak nadzieję, że mimo tych i innych niedostatków praca ta może pomóc czytelnikowi w pewnym uporządkowaniu pojęć i jaśniejszym zobaczeniu skomplikowanych problemów współczesnej semantyki.

Polski alfabet (Польский алфавит. Видеокурс)

17.10.2011 // 0 комментариев

В видеороликах диктор говорит на двух языках — на английском и на польском. К словам на польском языке показываются картинки и перевод их на английский язык, поэтому не очень удобно для людей, не знающих ни польского, ни английского языков, т.к. по картинке не всегда

Gramatyka w Szkole Podstawowej. Dorota Stopka

13.10.2011 // 0 комментариев

Lekcje gramatyki w szkole podstawowej i w gimnazjum należą do najtrudniejszych. Aby ułatwić uczniom opanowanie tego materiału, Wydawnictwo Greg oferuje książkę pt. Gramatyka w szkole podstawowej i w gimnazjum. Opracował ją nauczyciel języka polskiego, znający problemy i kłopoty swoich wychowanków. Wszystkie zagadnienia zostały omówione w sposób prosty i zrozumiały, a utrwalanie wiadomości ułatwiają rozdziały powtórkowe. W książce można też znależć wiele ćwiczeń, a polecenia krok po kroku poprowadzą ucznia do prawidłowego ich rozwiązania. Na końcu każdej części książki znajduje się rozdział Błyskawiczna powtórka, w którym zebrano potrzebne wiadomości.

«Ortografia na bardzo dobry» Barbara i Krzysztów Gierymscy

12.10.2011 // 0 комментариев

Очередной учебник для изучении польской орфографии. Предназначен для учеников начальной и средней польской школы, но отлично подойдет для изучающих польский как иностранный. Содержит комплекс упражнений на наиболее проблемные буквы: ch\h, rz\ż, ó\u. Также есть упражнения по

«Пособие по грамматике польского языка» Зайцева Н.А.

12.10.2011 // 0 комментариев

 «Вводно-фонетический курс” — это упражнения по закреплению норм польского произношения и чтения, «Вводно-грамматический курс » состоит из 7 уроков, которые даютвозможность элементарного знакомства с системой польских падежей, «Основной грамматический
1 2 3 7