Лента
.

Аудиокниги

«Solaris» Stanislaw Lem (audiobook)

08.12.2013 // 0 комментариев

«Солярис» — фантастический роман Станислава Лема, описывающий взаимоотношения людей будущего c разумным океаном планеты Солярис. Действие романа «Солярис» разворачивается в далёком будущем. Повествование происходит от первого лица доктора Криса Кельвина, в романе

"Multimedialny świat Jana Brzechwy"

01.12.2013 // 0 комментариев

Программа представляет собой анимационную компиляцию стихотворений известного польского детского поэта Яна Бжэхвы (Jan Brzechwa).

Ян Бжехва - польский поэт, писатель, переводчик. Псевдоним «Бжехва» означает «шутник», «болтун».

Он писал стихи, песни, а также сказки, фантастические повести и басни. Бжехва также переводил на польский язык таких классиков русской литературы, как Пушкин, Чехов, Ильф и Петров.

Наибольшую популярность писателю принесли сказки про пана Кляксу, среди которых «Академия пана Кляксы» (1946), «Путешествия пана Кляксы» (1961) и «Триумф пана Кляксы» (1965). На русском языке сказки вышли в переводе Михаила Ландмана.

«Narkotyki» Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) (Audiobook)

08.02.2013 // 0 комментариев

 Уже после первых десяти страниц чтения «Единственного выхода» Виткевича вам понадобиться тазик с холодной водой — опустить туда свою утомленную голову. А что Вы хотели? Ведь это Виткаций — ум и безумие Польши, последний теоретик метафизической тревоги,

«Noce i Dnie» Maria Dąbrowska (audiobook)

16.09.2012 // 0 комментариев

От издателя Роман «Ночи и дни» составляет особую, самую яркую страницу в творчестве польской писательницы Марии Домбровской. Произведение является общепризнанным шедевром польской прозы. Большие исторические процессы, огромные социальные перемены нашли здесь

"Marzenia i tajemnice" Danuta Wałęsa

08.08.2012 // 0 комментариев

Bardzo osobista, szczera opowieść o życiu, miłości, rodzinie i politycznych przemianach. Z wspomnień wyłania się portret odważnej i mądrej kobiety, która pragnęła miłości i rodzinnego szczęścia, a znalazła się w centrum rewolucyjnych wydarzeń, które przetaczały się przez Polskę i jej małą kuchnię na gdańskim blokowisku. Często ponad siły zmęczona, pod nieobecność męża, który tworzył ruch Solidarności, z gromadką dzieci, Danuta była podporą rodziny. Śmiała, otwarta na ludzi, teraz, kiedy spełniła się jako matka i żona, znalazła czas dla siebie i dała światu swoją wersję wielkiej historii, a nade wszystko – własnej rodziny.

"Najnowsza historia Polski 1980-2002" Wojciech Roszkowski

22.07.2012 // 0 комментариев

"Najnowsza historia Polski 1980-2002" ukazuje szesnaście miesięcy "Solidarności", okresu stanu wojennego i następujących po nim lat erozji władzy, wreszcie czasy transformacji PRL w Rzeczpospolitą Polską i pierwsze lata III RP. Autor wnikliwie analizuje problemy i nadzieje polskie przełomu wieków, nie cofając się przed zdecydowanymi ocenami.

"Szpital przemienienia" Stanisław Lem

01.07.2012 // 0 комментариев

Od "Szpitala Przemienienia" zaczyna się droga pisarska Lema. Powieść to inna niż pozostałe, bo współczesna, a nawet "wojenna". A przecież udało się w niej autorowi - na małej przestrzeni odciętego od świata szpitala psychiatrycznego - zainscenizować dramat człowieka jako istoty rozdartej dziwacznie między umysł a ciało, a przy tym desperacko poszukującej sensu egzystencji i próbującej ocalić swój etniczny instynkt w obliczu nowego europejskiego nihilizmu, atakującego od zewnątrz i także od środka - pod postacią choroby duszy. Wbrew pozorom, najważniejsze książki fantastyczne Lema tu, w "Szpitalu Przemienienia", mają swoje korzenie.

W Szpitalu przemienienia jest już cały przyszły Lem - z jego nieufnością wobec nauki czystej, ekspertów, racjonalności absolutnej, a zarazem wypranej z etyki. A jednocześnie jest tam Lem, których pewnych zasadniczych, diabiolicznie brzmiących pytań o naturę świata i życia nie potrafił zbyć łatwymi formułkami na temat moralności i humanizmu...

«Śledztwo» Stanisław Lem

28.06.2012 // 0 комментариев

Молодой инспектор Скотланд-Ярда Грегори принимает участие в следствии по необычному делу: из моргов сельских больниц в окрестностях Лондона систематически исчезают трупы. Обстоятельства этих происшествий настолько странны и необъяснимы, что Грегори никак не может

"Pokój na Ziemi" Stanisław Lem

28.06.2012 // 0 комментариев

Bohater i narrator tej książki Ijon Tichy wysłany został z niebezpieczną misją na Księżyc, który w wyniku porozumień genewskich zamieniono w wielką zbrojownię. Rezultaty tej wyprawy są nieoczekiwane i zaskakujące zarówno dla Tichego, jak i mieszkańców Ziemi.

Powieść ta nie jest obfitującym w przygody zmyśleniem, ale gorzką i pełną ironii refleksją nad możliwymi do przewidzenia skutkami cywilizacyjnych trendów oraz ludzką naturą.

«Opowieści o pilocie Pirxie» Stanisław Lem

28.06.2012 // 0 комментариев

«Рассказы о пилоте Пирксе» — цикл из 10 научно-фантастических рассказов и повестей Станислава Лема, написанных в 1959—1971 годах. К циклу также примыкает последний роман Лема «Фиаско». Пиркс всю свою сознательную жизнь мечтал стать астронавигатором. Ради малейшего шанса

«Kongres Futorologiczny» Stanisław Lem (audiobook)

25.06.2012 // 0 комментариев

«Футурологический конгресс» – это обсуждение самых последних достижений человечества, высказывание футурологических прогнозов и предложение новых изобретений на всеобщее обозрение. На таком конгрессе и выпала честь присутствовать знаменитому Ийону Тихому вместе с

"Fantastyka i futurologia" Stanisław Lem

25.06.2012 // 0 комментариев

Ogromny esej o fantastyce i futurologii jest po pierwsze: oryginalną i nowatorską próbą stworzenia teorii gatunku, po drugie: błyskotliwą autointerpretacją dzieł Lema, po trzecie: przeglądem światowego dorobku science fiction w poszukiwaniu autorów i tekstów, które byłyby zdolne stanąć w szranki z naukową futurologią i udowodnić przydatność literatury w modelowaniu przyszłości człowieka. To kolejna Lema "ogólna teoria wszystkiego" - wszystkiego, co dotyczy fantastyki i jej roli w ludzkim poznaniu.

«Pamięć i tożsamość» Jan Paweł II (audiobook)

06.06.2012 // 0 комментариев

Эта книга — духовное завещание Папы Иоанна Павла II, обращенное ко всему человечеству и представляющее собой размышление над событиями истории и над тайной зла, существующего в мире и получившего в XX веке свое выражение в тоталитарных системах. Папа обращается к памяти

«Molekuły emocji» Janusz Wiśniewski (audiobook)

04.06.2012 // 0 комментариев

Книга известного ученого и писателя Януша Вишневского «Молекулы эмоций» — это истории человеческих драм, любви, страданий. Это картина того, что глубже всего укрыто, наиболее болезненно, наиболее важно. Волнующая правда о другом человеке. Рассказ о нем бывает рассказом о

"Wybór Poezji" Słonimski Antoni

12.05.2012 // 0 комментариев

Słonimski zawsze kierował się w swojej twórczości przekonaniem, że to, co robi, jest dla ludzi, dla odbiorców. Nie pisał dla siebie. Dlatego też wiele z jego utworów zaczyna się od inwokacji do czytelnika. Starał się by jego wiersze były jasne i komunikatywne, ale wciąż pozostawały poetyckie.

Wczesne wiersze Słonimskiego były zdominowane przez sprawy artystyczne, a także elementy biograficzne poety. Tomy Droga na Wschód, Z dalekiej podróży, Oko w oko powstały jako efekt przemyśleń i podróży artysty do państw basenu Morza Śródziemnego i Brazylii.

Poeta zdawał sobie sprawę, że przez swoje żydowskie pochodzenie różni się od większości polskiego społeczeństwa. Jednak wyznawane przez niego wartości pacyfistyczne pozwoliły mu na roztaczanie utopijnych wizji ponadnarodowego społeczeństwa, bez podziałów. Bohaterowie wielu jego wierszy uważali siebie samych za obywateli świata, a nie tylko Polski.

Słonimski miał ściśle określone przekonania polityczne i nie miał zamiaru nigdy ich ukrywać, także w swej twórczości. Sam siebie określał jako liberała. Czuł zagrożenie wybuchu kolejnej wojny światowej i podejrzewał, że wywołają ją Niemcy. Postulował do polskich polityków, by ci nie dali się zmanipulować zachodnim sąsiadom i nie szli z nimi na żadne ugody. Był jawnym wrogiem faszyzmu, czego dawał często dowodu, zwłaszcza w publicystyce.

"Ziemia obiecana" Reymont Władysław

11.04.2012 // 0 комментариев

Przejmujący obraz brutalnych początków kapitalizmu. Powszechny brud, brzydota, nędza i cwaniactwo. A pośród industrialnego pędu wielkie plany, wspólne interesy i przyjaźń. Pojednanie ponad tym wszystkim, co przez wieki stanowiło mur nie do przeskoczenia. W powszechnej przebierance, wśród wszechobecnej tandety i pracowicie kolekcjonowanych śmieci leżą głęboko zagrzebane prawdziwie ludzkie pragnienia, smugi światła przebijające się przez warstwy brudu. Tylko czy w tej "maszynowej" rzeczywistości dziewiętnastowiecznej Łodzi, ziemi raczej przeklętej niż błogosławionej, jest na nie miejsce?
1 2 3 5