Лента
.

О польской литературе

"Podania i legendy polskie, ruskie, litewskie" Lucjan Siemieński

21.01.2013 // 0 комментариев

"Jako iż jestem ogromną fascynatką legend, podań i dawnych wierzeń, kiedy tylko dowiedziałam się, że moja przyjaciółka jest w posiadaniu czegoś, co znacznie przybliży mi owo zagadnienie od razu sięgnęłam po ten zbiór.
W moim odczuciu czyta się tą książkę lekko i przyjemnie - dla innych, może być to ciężkie do przebrnięcia. Opowiadania są napisane językiem dawnym, pełnym archaizmów, nierzadko gwarą. Myślę, że to może działać tylko pozytywnie, idealnie oddaje atmosferę tamtych czasów.
Niestety na tym chyba trzeba będzie zakończyć mówienie o pozytywach. Podań jest ponad sto pięćdziesiąt, jednakże długość z nich nie przekracza pięciu linijek. A szkoda. Jest to tylko niewykorzystanie potencjału jaki niesie za sobą opowieść. Ponadto są one ułożone chaotycznie, na pierwszy rzut oka, wciśnięte jak leci.
Polecić zbiór mogę jedynie prawdziwym miłośnikom dawnych czasów oraz magii, które z sobą niosą. Innych szybko znudzi i zniechęci."

CyTaT 5.2

12.01.2013 // 0 комментариев

Program CyTaT to jeden z największych komputerowych zbiorów cytatów i złotych myśli - mający formę małego i przystępnego programiku.

Baza cytatów programu zawiera ponad 20 tys. cytatów i sentencji. Program zawiera narzędzie aktualizacji bazy cytatów przez Internet. CyTaT umożliwia wyszukiwanie i filtrowanie cytatów wg fragmentu nazwiska/imienia autora bądź też fragmentu (frazy) cytatu. Cytaty można kopiować, drukować i zapisywać do plików tekstowych. Program podświetla nazwiska autorów przy każdym cytacie i wyświetla w powiększeniu tekst sentencji - przez co jest on bardziej dostępny.

«Słownik literatury polskiej. Średniowiecze. Renesans. Barok» Michałowska Teresa

08.03.2012 // 0 комментариев

Словарь содержит литературные направления и течения, виды, стили и жанры. Описывает строение произведений, теоретические понятия и терминологию, литературные традиции и связи, а также религиозные и идеологические влияния. Формат: DOCЯзыки: PolskiСкачать (pobrać):

«Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski» Maria Podraza-Kwiatkowska

02.03.2012 // 0 комментариев

Книга являет собою обширную характеристику одного из самых необычных и важных периода польской литературы — Młoda Polska, богатого концепциями, событиями и произведениями. До сих пор книга остается фундаментальной работой по литературе этого периода. Формат: TXTЯзыки:

«Mityzacja rzeczywistości» Bruno Schulz

27.02.2012 // 0 комментариев

В данном эссе Шульц описывает влияние слова на развитие и становление повседневности, которая посредством него из рутинной обыденности со временем превращается в первобытный миф. Речь, по Шульцу, это метафизический язык человека, на которую влияет не только

"Historyczna powieść polska; studyum krytyczno-literackie, od Niemcewicza do Kaczkowskiego" Teodor Jeske-Choiński

23.02.2012 // 0 комментариев

Teodor Jeske- Choiński (ur. 1854 r.) pobierał nauki średnie w gimnazyach łacińskich w Śremie i Poznaniu, a wyższe na wydziale filozoficznym 
uniwersytetów: Wrocławia, Pragi Czeskiej i Wiednia. 
Zawód literacki rozpoczął już jako student drobniejszemi nowelami i sylwetkami krytycznemi, właściwą jednak jego działalność publiczną należy datować od r. 1882, czyli od czasu, kiedy, ukończywszy studya uniwersyteckie, osiadł na stałe w Warszawie. 

Teodor Jeske-Choiński uprawiał przez czas dłuższy równocześnie trzy kierunki; był publicystą krytykiem i belletrystą. 

"Historia Literatury Polskiej do roku 1939" Czesław Miłosz

19.02.2012 // 0 комментариев

Dwukrotnie wydawane w Ameryce dzieło, w którym autor - przez trzydzieści lat profesor slawistyki w Uniwersytecie Kalifornijskim - zawarł odpowiadającą wymaganiom akademickim, ale zarazem własną, bardzo osobistą wizję literatury polskiej od jej początków do roku 1939.

"Romantyzm (Wielka Historia Literatury Polskiej)" Alina Witkowska, Ryszard Przybylski

12.02.2012 // 0 комментариев

Kolejny tom Wielkiej Historii Literatury Polskiej obejmuje tematycznie dzieje literatury polskiej zamknięte przedziałem czasowym od rozbiorów po powstanie styczniowe. Początkowe dziesięciolecia, na które składają się tzw. szok porozbiorowy, Księstwo Warszawskie (poezja, narodziny współczesnego eseju, powieść gotycka, Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza, tragedia klasyczna Alojzego Felińskiego, oda klasyczna Kajetana Koźmiana) i - częściowo Królestwo Polskie (powieść obyczajowa, romans sentymentalny i historyczny, idylle i elegie; poemat heroiczny, bajka i proza klasyczna, Ziemiaństwo Kajetana Koźmiana) - opracował Ryszard Przybylski. Właściwy romantyzm jest pióra Aliny Witkowskiej (sylwetka i twórczość Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida; liryka okresu międzypowstaniowego, poemat i epika wierszowana, proza narracyjna, dramat, krytyka literacka okresu międzypowstaniowego, epistolografia i pamiętnikarstwo doby romantyzmu, literatura dla młodego odbiorcy, pierwsze syntezy historii literatury). Połączenie obydwu zakresów historii literatury w jednym tomie wynika z przeświadczenia o dominujących rysach wspólnych literatury porozbiorowej, wskazujących na ciągłość procesu historycznoliterackiego mimo różnic stylów, poetyk i gatunków. Wszystko, co działo się w literaturze porozbiorowej, stanowiło, bowiem naturalną glebę romantyzmu pojętego jako kontynuacja, jako dialog i jako sprzeciw. Dlatego też literatura porozbiorowa znalazła się w tomie Romantyzm na zasadach współkomponentu epoki.

"Oświecenie (Wielka Historia Literatury Polskiej)" Mieczysław Klimowicz

12.02.2012 // 0 комментариев

Oświecenie to następny tom z serii Wielkiej Historii Literatury Polskiej tym razem w miękkiej oprawie. Dzisiaj jest już klasyczną syntezą wykorzystywaną w akademickim nauczaniu historii literatury. Książka zawiera chronologicznie ukazany obraz literatury polskiej jako części Oświecenia europejskiego. Mieczysław Klimowicz poprzez literaturę wyraziście przedstawia dramat modernizacji Polski po wielkiej zapaści cywilizacyjnej Rzeczpospolitej szlacheckiej w drugiej połowie XVII wieku. Wydanie obecne zawiera liczne aktualizacje w tekście i w bibliografii oraz powiększoną ikonografię z dodanymi kolorowymi ilustracjami.

«Barok» Czesław Hernas (Wielka Historia Literatury Polskiej)

12.02.2012 // 0 комментариев

Энциклопедическая книга о польской литературе эпохи Бароко из серии «Wielka Historia Literatury Polskiej» Польской Аакадемии Наук. Будет полезна студентам-полонистам, а также любителям польской литературы. Скачать (pobrać):

«Średniowiecze» Teresa Michałowska (Wielka Historia Literatury Polskiej)

12.02.2012 // 0 комментариев

Энциклопедическая книга о польской литературе эпохи средневековья из серии «Wielka Historia Literatury Polskiej» Польской Аакадемии Наук. Будет полезна студентам-полонистам, а также любителям польской литературы.   Формат: PDFЯзыки: PolskiСкачать (pobrać):

«Sienkiewicz i Wyspiański: Przyczynki i szkice» Hoesick Ferdynand

12.02.2012 // 0 комментариев

U Henryka Sienkiewicz w Warszawie w roku 1900; Hektor Sienkiewicza a Wyspiańskiego; Ród Sienkiewicza i Wola Okrzejska; Szkic do życiorysu Henryka Sienkiewicza; Stanisława Wyspiańskiego Rapsody Królewskie o Bolesławie Śmiałym i Kazimierzu Wielkim; Z notatek i wspomnień o Stanisławie Wyspiańskim. Скачать (pobrać):
1 2 3 4