Лента
.

Польская литература

«Хрестоматия по польской литературе» О.Э. Морозова

04.02.2012 // 0 комментариев

Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, изучающих польский язык в качестве второй специальности, а также для широкого круга читателей, интересующихся польской литературой. Содержит произведения и отрывки из произведений классиков польской

"Три лика польского модерна" Тананаева Л.

04.02.2012 // 0 комментариев

Книга посвящена трем живописцам, формировавшим художественный облик Польши на рубеже веков: Станиславу Выспяньскому, Юзефу Мехофферу и Яцеку Мальчевскому.

Польская литература ХХ века (1890-1990). Хорев В.А.

01.02.2012 // 0 комментариев

В книге рассмотрен литературный процесс в Польше в минувшем столетии (направления, течения, литературные группы, творчество многих писателей) в общественно-политическом контексте, поскольку литература является частью целостной системы культуры и развивается во взаимодействии с жизнью социума. Одна из задач книги – передать образ Польши и поляков, создаваемый польской литературой, которая вобрала в себя огромный исторический и нравственный опыт народа с трудной судьбой и многое дает для понимания жизненных закономерностей и психологии человека, содействует утверждению гуманистических ценностей. Автор стремился избежать упрощенных оценок, показать художественные достижения и просчеты писателей разной идейной ориентации, тесные связи польской литературы с русской а также ликвидировать диспропорцию между большим вкладом польской литературы ХХ в. в мировую культуру (назовем хотя бы Нобелевских лауреатов – Г. Сенкевич, В. Реймонт, Ч. Милош, В. Шимборская) и недостатком внимания к ней со стороны наших читателей, историков и теоретиков литературы

Przygoda Zygzaka

10.01.2012 // 0 комментариев

Po raz pierwszy prezentujemy przygody ukochanych bohaterów Disneya w najbardziej przyjaznej dzieciom formie: książce do słuchania. Mistrzowska interpretacja wprowadzi małego czytelnika w cudowny świat baśni. O przygodach Zygzaka opowiada Artur Barciś.

«Quo Vadis» Henryk Sienkiewicz (audiobook)

10.12.2011 // 0 комментариев

«Quo vadis» — название, взятое из древнего предания об апостоле Петре. Апостол Петр после уничтожения почти всех христиан Рима тайно покидает город, за городом он встречает Христа и спрашивает у него: «Куда идешь, Господи?». Христос отвечает: «Раз ты оставляешь народ Мой, Я

«Pan Tadeusz» Adam Mickiewicz (audiobook)

23.11.2011 // 0 комментариев

«Пан Тадеуш, или Последний наезд на Литве» (Шляхетская история 1811 — 1812 годов в двенадцати книгах стихами) — великое произведение мировой литературы, Адам Мицкевич написал в 1832 — 1834 годах «на парижской мостовой», «закрыв дверь от шума Европы» в кругу близких друзей. Поэма

"Pan Wołodyjowski" Henryk Sienkiewicz

22.11.2011 // 0 комментариев

Pan Wołodyjowski jest powieścią stanowiącą zwieńczenie Trylogii. Jej bohater pojawił się we wcześniejszych częściach cyklu, zyskując coraz bardziej na znaczeniu: w Ogniem i mieczem był przyjacielem Skrzetuskiego, w Potopie - już postacią niemal pierwszoplanową. Bez wątpienia Sienkiewicz dostrzegł w Michale Wołodyjowskim olbrzymi potencjał. Kreując jego postać, wzorował sie na autentycznej osobie - kresowym rycerzu Jerzym Wołodyjowskim, który zginął podczas obrony Kamieńca. W powieści jednak nie historia odgrywa zasadniczą rolę. Zaczyna ona wysuwać się na plan pierwszy dopiero pod koniec fabuły. Autor wypełnia ją bowiem wszelkiego rodzaju intrygami, potyczkami, pościgami, porwaniami, pojedynkami oraz romansami, tak by perypetie bohaterów posiadały emocjonującą oprawę. Dzięki niej właśnie Pan Wołodyjowski jest powieścią tak chętnie czytaną po dzień dzisiejszy.

«Konrad Wallenrod» Adam Mickiewicz

21.11.2011 // 0 комментариев

Вышедшая в 1828 г. поэма «Конрад Валленрод. Историческая повесть из литовской и прусской истории» представляет собой образец исторической романтической поэмы: действие происходит в XIV в., местный колорит тщательно выписан, герой поставлен перед сложным выбором из двух

„Ogniem i Mieczem” Henryk Sienkiewicz

21.11.2011 // 0 комментариев

Первая часть написанной "для укрепления сердец" трилогии исторических романов Сенкевича - это история войны поляков с казаками в XVII веке. Приключения героев на историческом фоне захватывают читателя, во всей трилогии повторяется мотив "любви с препятствиями". В "Огнем и мечом" на пути любви Скшетуского к Елене встает трагическое чувство Богуна, соперника и политического противника.

"Kino i reszta świata" Andrzej Wajda

19.11.2011 // 0 комментариев

Głośna już książka, której ukazanie zbiegło się w czasie z otrzymaniem przez reżysera Oskara za całokształt twórczości. Dlaczego Andrzej Wajda został reżyserem, jaki wpływ na jego karierę mogła mieć pogoda? Z jakiej przyczyny doszło do rozwiązania „tajemniczego X”? Na czym polegał fenomen Zbyszka Cybulskiego? Wszystko o kulisach polskiego kina, reżyserskim fachu.

"Cyberiada" Stanisław Lem

19.11.2011 // 0 комментариев

W twórczości Lema jest to książka najbardziej filozofująca, a co za tym idzie - uniwersalna. Jest w niej skondensowany cały geniusz tego autora. Bawi się on w "Cyberiadzie" nie tylko językiem, formą przekazu czy konstrukcją treści, ale przede wszystkim rozprawia się w sposób bezwzględny z ideologicznymi i biologicznymi podwalinami funkcjonowania człowieka i społeczeństwa. Jeśli za kilkadziesiąt lat ktoś będzie mówił i czytał o tym autorze, to przypuszczam, że ze względu na "Cyberiadę". Opowieści "Cybieriady" to oryginalny stop baśni, fantastyki, materii "naukowo-technicznej" i pierwiastka filozoficznego. Świat przedstawiony tu przez Lema zamieszkują istoty będące produktem nie natury i jej swoistych prawideł, ale projektowania i perfekcyjnego konstruktorstwa. Ludzie są dla robotów stworami budzącymi zgrozę. W miejsce naturalnego rozrodu zjawia się inżynieria, której mistrzami są dwaj bohaterowie książki, wiecznie ze sobą rywalizujący - Trurl i Klapaucjusz.

«Samotność w sieci» Janusz Wiśniewski (Audiobook)

15.11.2011 // 0 комментариев

«Из всего, что вечно, самый краткий срок у любви» – таков лейтмотив европейского бестселлера Я. Вишневского. Герои «Одиночества в сети» встречаются в интернет-чатах, обмениваются эротическими фантазиями, рассказывают истории из своей жизни, которые оказываются похлеще
1 2 3 16