Лента

ABC polskiej gramatyki. Leksykon szkolny. J. Kwiek-Osiowska.

Książka ma charakter leksykonu terminów nauki o języku. Układ słownika jest tematyczny, dostosowany do haseł programowych, zwłaszcza programu szkoły średniej, z uwzględnieniem ważniejszych zagadnień programu szkoły podstawowej. Stylistyka jest rozbudowana z myślą o klasach profilowanych — humanistycznych.

0
FavoriteLoadingВ закладки!
Скачать c сервера (233.9кБ)

W języku polskim, podobnie jak w innych językach, zachodzą ciągłe zmiany. Równocześnie rozwija się językoznawstwo jako dziedzina wiedzy. Ono to zjawiska językowe rejestruje, wyjaśnia i stara się nimi pokierować tak, by były zgodne z normą językową, obowiązującą współcześnie. Nowe metody opisu języka wymagają nowej terminologii, ta zaś wymaga objaśnienia.
 Najwięcej możliwości ku temu, by przekazać wiadomości o języku, ma szkoła. Zreformowany program nauczania obejmujący zagadnienia fonetyki, fleksji i składni, słownictwa, słowotwórstwa, semantyki i frazeologii, stylistyki, języka jako systemu znaków, historii języka, odmian i tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny, języka jako tworzywa literackiego a także propedeutyczne wiadomości z językoznawstwa ogólnego, stwarza konieczność przybliżenia nauczycielom i uczniom pojęć i terminów używanych w opisie skomplikowanych procesów zachodzących w języku.

 Aby choć w części zaspokoić te potrzeby, oddaję czytelnikowi zainteresowanemu językiem ojczystym tę książkę, która ma charakter leksykonu terminów nauki o języku.

 Układ słownika jest tematyczny, dostosowany do haseł programowych, zwłaszcza programu szkoły średniej, z uwzględnieniem ważniejszych zagadnień programu szkoły
 podstawowej. Stylistyka jest rozbudowana z myślą o klasach profilowanych — humanistycznych.

Zamieszczone w słowniku wykresy i tabele oraz mapki mają na celu uczynić tekst bardziej przejrzystym, a także uwydatnić pewne zależności w omawianych hasłach. Tabele te mogą służyć jako wzór pomocy naukowych.

 Znaczenia haseł bardzo często są dosłownym przeniesieniem tekstu z wielu pozycji naukowych i popularnonaukowych polskich językoznawców.

 Dla jasności obrazu i często z praktycznych względów zrezygnowałam z cudzysłowu, którego musiałabym przy * koncepcji, jaką przyjęłam, niezwykle często używać. Natomiast staram się zawsze podać w nawiasie dokładny adres źródłowy treści hasła np. 12 s. 25, co oznacza, że czerpię informacje, bądź dosłownie przenoszę tekst z 12 pozycji wykazu źródeł i 25 strony cytowanej pracy.

 Serdecznie zachęcam Czytelników, nauczycieli, studentów i uczniów, korzystających z „Leksykonu" do uwag, które będą dla mnie cenną wskazówką przy kolejnych
opracowaniach.

0

Автор публикации

не в сети 10 часов

Vadzim

40
Комментарии: 12Публикации: 1683Регистрация: 12-09-2015

Прокомментируйте!

X
Чтобы сообщить нам о битой ссылке, нажмите на кнопу "Сообщить!". Спасибо за вашу помощь! Сообщить!