Лента

«Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1» Aleksandra Achtelik (+audio)

FavoriteLoadingВ закладки!
Издание «Bądź na B1» — это превосходное предложение для тех, кто решил сдавать сертификационные экзамены по польскому языку как иностранному. Оно также может стать ценным источником дополнительных материалов для учителей и студентов. Это первая публикация подобного рода. Старательно продуманная структура учебника «Bądź na B1» помогает подготовиться к экзамену. Учебник охватывает все типы заданий, включенных в сертификационные тесты, благодаря которым можно основательно проверить знание языка. В основе упражнений лежат языковые понятия и функции, грамматические и лексические темы, определенные «Стандартами экзаменационных требований» для уровня В1.

Publikacja Bądź na B1 składa się z dwóch części i jest przeznaczona dla osób przygotowujących się do zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Może ona także stanowić zbiór materiałów pomocniczych dla nauczycieli i studentów języka polskiego jako obcego. Książka składa się z ćwiczeń doskonalących poszczególne sprawności, przykładowych testów, klucza do zadań oraz transkrypcji nagrań do części Rozumienie ze słuchu. Nagrania zamieszczone są na dwóch dołączonych płytach CD.

W zbiorze znajdują się wszystkie typy zadań obowiązujące w testach certyfikatowych. Treść i forma ćwiczeń zostały podporządkowane wykazowi funkcji i pojęć językowych, wykazowi tematycznemu i zagadnieniom gramatycznym, które zawarte są w Standardach wymagań egzaminacyjnych dla poziomu B1.

Pierwsza część publikacji to ćwiczenia powtórzeniowe z poszczególnych sprawności językowych testowanych podczas egzaminu. Cześć drugą stanowią trzy przykładowe testy egzaminacyjne. Pozwalają one na zweryfikowanie swoich umiejętności poprzez zapoznanie się ze stopniem trudności egzaminu na poziomie B1.

Prezentowany zbiór:

— pozwala na zapoznanie się z typami zadań, które przewidziane są dla poziomu B1
— umożliwia przyswojenie technik wykonywania poszczególnych typów zadań
— uczy zarządzania czasem podczas egzaminu, a także pozwala na opanowanie strategii zdawania testu
— uzmysławia braki w zakresie poszczególnych sprawności
SPIS TREŚCI

 

OD REDAKTORA SERII

WSTĘP

INTRODUCTION

EINLEITUNG

ПРЕДИСЛОВИЕ
CZĘŚĆ I.
ZBIÓR ZADAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA POZIOMU B1

A. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

Ogólny opis umiejętności

Wskazówki dla przygotowujących się do egzaminu

Typy zadań

Zadania z jednostkami wyboru wielokrotnego

Zadania z lukami do uzupełnienia

Zadania z jednostkami prawda/fałsz [P/F]

Zadania z jednostkami na dobieranie informacji

Zadania z wykorzystaniem materiałów graficznych

B. POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA

Ogólny opis umiejętności

Wskazówki dla przygotowujących się do egzaminu

Typy zadań

Transformacje

Zadania z lukami

Wybór wielokrotny

C. ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

Ogólny opis umiejetności

Wskazówki dla przygotowujących się do egzaminu

Typy zadań

Zadania z jednostkami wyboru wielokrotnego

Zadania z jednostkami na dobieranie informacji

Zadania z lukami

Zadania z jednostkami prawda/fałsz [P/F]

D. PISANIE

Ogólny opis umiejętności

Wskazówki dla przygotowujących się do egzaminu ustnego

Budowa egzaminu ustnego i typy zadań

Zadanie A — opis fotografii

Zadanie B — monolog (wypowiedź na podany temat)

Zadanie C — sytuacja komunikacyjna (dialog z egzaminatorem)
CZĘŚĆ II
PRZYKŁADOWE TESTY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA POZIOMU B1

PRZYKŁADOWY TEST CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO (I)

Poziom podstawowy (B1)

PRZYKŁADOWY TEST CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO (II)

Poziom podstawowy (B1)

PRZYKŁADOWY TEST CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO (III)

Poziom podstawowy (B1)

O autorkach

 

Скачать (pobrać): http://my-files.ru/hkmkbk

Рейтинг: 0

Автор публикации

не в сети 54 минуты

Vadzim

26
Комментарии: 10Публикации: 1658Регистрация: 12-09-2015

Прокомментируйте!

X
Чтобы сообщить нам о битой ссылке, нажмите на кнопу "Сообщить!". Спасибо за вашу помощь! Сообщить!