Лента

«Gramatyka współczesnego języka polskiego. Część 1-3» Gaertner Henryk

Грамматика польского языка 1933 года. Архив содержит 3 книги: фонетика, семантика и словообразование.


Część 1

Spis rzeczy:
Wiadomości wstępne.
A. Istota mowy.
Przedstawien ia sym boliczne, fonacja,
Mowa jako proces, grafematy,
Znaczeniowe składniki fonacji i fonematów.
Morfematy, Rodzaje morfematów.
Powiedzenia, Wyrazy, Wyrażenia,
Gramatyka opisowa i rodzaje polszczyzny.
Gramatyka opisowa i jej przedmiot.
Współczesna polszczyzna.
Język wspólny. Rodzaje języka wspólnego.
Gwary i dialekty. Tereny gwarowe.
Język artystyczny.
Zakres grama­tyki współczesnej polszczyzny.
Grama­tyka opisowa anormatywna.
Działy sy­stematyki językowej.
Czynniki fizyczne akusmatów.
Ruchy drgające. Rodzaje drgań.
Narządy mowy, ich nastawy i ruchy.
Narządy mowy. Płuca. Krtań.
Nasada. Rodzaje nastaw.
Nastawy obojętne i fonacyjne.
Nastawy według stopnia zbliżenia narządów mowy.
Nastawy według narządów mowy.
Nastawy krtaniowe.
Na­stawy gardłowe.
Nastawy ustne.
Ruchy fonacyjne.
Wstęp. Roz­stęp.
Artykulacja.

Część 2
Spis treści:
Semantyczne właściwości morfematów.
Sens morfematów.
Znaczenie. Fonematy jako podstawowe przedstawienia językowe.
Morfematy i ich właściwo­ści. Poglądy na znaczenie morfematów. Odnośność morfematów.
Treść morfematów. Podstawa znaczeniowa morfematów. Podstawa strukturalna.
Podstawa akustyczna. Zawartości morfematów. Znaczenie morfematów.
Stosunki znaczeniowe morfematów. Stosunki morfematów ze względu na ich zakres i treść.
Bliskorzędność, podrzędność i nadrzędność. Współrzędność i niewspółrzędność morfematów.
Przeciwność i sprzeczność. Morfematy sferycznie współ­ rzędne.
Funkcje morfematów. Sens morfematów.
Walory morfematów.
Koloryt jako wynik różnic zasięgu i znaczenia. Różnice znaczenia i zasięgu morfematów.
Rodzaje środowisk. Zasiąg i znaczenie zawodowe. Zasiąg i znaczenie regjonalne.
Zasiąg i znaczenie podmiejskie. Zasiąg i znaczenie kryminalne.
Zasiąg i znaczenie gwarowe. Zasiąg i znaczenie rodzinne. Zasiąg i znaczenie osobnicze.
Nowotwory. Zasiąg i znaczenie dziecięce. Zasiąg i znaczenie staropolskie.
Morfematy zapożyczone. Koloryt morfematów.
Część 3
Spis treści:
Ogólne zasady budowy wyrazów.
Elementy morfologiczne. Wątki. Rdzenie i narostki.
Budowa morfologiczna wątków. Formy wątków. Rola morfologiczna oboczno­ści.
Oboczności żywe i martwe. Pochodzenie oboczności. Oboczność e\\~. Oboczność ‘e\\’a.
Oboczność ‘e\\a. Oboczność ‘e\\’o. Oboczność ‘e\\o.
Oboczności ‘el\\le; el\\eł. Oboczności ‘er\\r\\rze\\or(z)\\ar.
Oboczności o||u (pis. o); ę\\ą; lud. i stp. a\\a; e || e.
Oboczność o||a. Oboczność ol\\to, łó(łu). Oboczność o/*||ro, ró(ru).
Oboczność u\\y. Oboczność u\\ow, y. Oboczność i\\y. Oboczności a) i(y)\\’e; b) i(y)\\ij\\oj.
Oboczności i(y)n || n || ą; im, ym\\m\\ą. Oboczność y ||-. Oboczność y\\i.
Oboczności spółgłosek bezdźwięcznych i dźwięcznych.
Oboczności spółgłosek wargowych twardych i miękkich.
Oboczności spółgłosek przedniojęzykowych twardych i miękkich.
Oboczność n\\ń. Oboczność t, rf||ś. Oboczność j\\ś, dź, ść, źdź.
Oboczności spółgłosek przedniojęzykowych twardych i stwardniałych.
Oboczność r\\rz. Oboczność ł\\l. Oboczności k\\k, g\\g.
Oboczności spółgłosek tylnojęzykowych i przedniojęzykowych stwardniałych.
Oboczność spółgłosek i zera fonetycznego.
Zatarcie granicy morfologicznej wyrazu. Węzeł morfologiczny.
Dwuczłonowość słowotwórcza i fleksyjna.
Pień i wykładnik wyrazów.
Temat i końcówka.

 

FavoriteLoadingВ закладки!

Скачать (pobrać): http://polskipro.rusfolder.net/files/44784144

0

Автор публикации

не в сети 8 часов

Vadzim

34
Комментарии: 12Публикации: 1602Регистрация: 12-09-2015

Прокомментируйте!

X
Чтобы сообщить нам о битой ссылке, нажмите на кнопу "Сообщить!". Спасибо за вашу помощь! Сообщить!