«Język polski. 6 klasa» Biłeńka-Swystowycz Ł., Kowalewski J., Jarmoluk M.

Поддержите сайт — почитайте рекламу!

FavoriteLoadingВ закладки!

Польська мова (2-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Зміст:
Lekcja 1
Lekcja 2
Odmiana rzeczowników żywotnych rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej
Odmiana zaimków osobowyh ja, ty, my, wy, on, ona, ono, oni, one
Odmiana zaimka zworotnego siebie
Czas przeszły czasowników
Odmiana czasowników typu mieć
Lekcja 3
Odmiana rzeczowników i przymiotników rodzaju nijakiego w liczbie mnogiej
Odmiana rzeczowników oko, ucho, dziecko w liczbie mnogiej
Aspekt czasowników w języku polskim czas przyszły prosty
Wymiana samogłosek
Lekcja 4
Odmiana rzeczowników i przymiotników rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej
Czas przyszły złożony
Stopniowanie przymiotników
Lekcja 5
Odmiana rzeczoników nieżywotnych i przymioników rodzaju męskiego w liczbie mnogiej
Odmiana liczebników porządkowych i zaimków który, jaki
Zaimki który, jaki
Tryb rozkazujący czasowników
Czasownik być
Czasownik wziąć
Lekcja 6
Odmiana rzeczowników żywotnych nieosobowich
i przymiotników rodzaju męskiego w liczbie mnogiej
Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego typu cielę, imię
Tryb warunkowy (przypuszczający)
Pisownia partykuł
Lekcja 7
Odmiana rzeczowników i przymiotników mękoosobowych w liczbie mnogiej
Odmiana zaimków przymiotnych
Ogólne wiadomości o przysłówku
Pisownia nie z różnymi częściami mowy
Lekcja 8
Ogólne wiadomości o imiesłowie
Przedrostki
Przenoszenie wyrazów
Suplement dla nauczyciela
Czytanka

Скачать (pobrać): https://yadi.sk/i/44nQ-FyZ3HUcLA

0

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий