Лента

«Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne na lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców» Iglikowska T.

FavoriteLoadingВ закладки!
Представленный сборник упражнений адресован иностранцам, изучающим польский язык и уже имеющим базовые знания по польской грамматике (в области склонения и спряжения)

Но лучше всего учебник подойдет преподавателям польского языка для использования на занятиях, т.к. представлены задания разного уровня и сложности, и их следует тщательно подбирать к уровню студентов. Также упражнения хорошо подойдут для проверки теоретических знаний.

Кроме классических грамматических упражнений, в учебнике представлены задания, показывающие стилистическую и семантическую разницу между формами и конструкциями, ок которых необходимо помнить при выполнения в будущем различного рода тестов.


Niniejszy zbiór ćwiczeń przeznaczony jest dla średnio zaawansowanych słuchaczy lektoratów języka polskiego dla cudzoziemców, to znaczy tych, którzy w zasadzie przyswoili sobie już podstawowe wiadomości dotyczące odmiany wyrazów i użycia regularnych form czasownika w trybie oznajmującym. Przedstawiony zbiór opiera się na materiale gramatycznym zamieszczonym w podręczniku T. Iglikowska, L. Kacprzak, Język polski dla cudzoziemców, Warszawa 1968, powtarza pewne partie materiału już przerobionego dla przypomnienia, rozszerza niektóre wiadomości, przede wszystkim jednak uwzględnia nowy materiał gramatyczny.

Ćwiczenia przedstawiają różny stopień trudności. Zadaniem lektora jest wybór ćwiczeń w zależności od poziomu przygotowania grupy i potrzeb lektoratu, a także ustalenie ich kolejności. Są one przeznaczone w zasadzie do sprawdzania pod kierunkiem lektora uprzednio nabytych wiadomości słuchaczy. Zbiór obejmuje również ćwiczenia trudniejsze, które mają na celu zwrócenie u-wagi uczących się na różnice stylistyczne i znaczeniowe między formami i konstrukcjami oraz zasygnalizowanie tych partii materiału, do których należy wrócić w dalszych fazach nauki. Umieszczenie takich ćwiczeń wydaje się celowe, gdyż pomoże lektorowi uprzedzić nieuniknione pytania słuchaczy, a także pokazać im, że nie zawsze można w języku polskim bezwyjątkowo stosować poznane już reguły.

Zbiór składa się z dwu części. Druga część, która wkrótce się ukaże, zawiera ćwiczenia, na wyrażanie miejsca czynności, czasu czynności, przyczyny, warunku, celu.

W zbiorze nie zamieściłam odrębnych ćwiczeń na aspekt czasownika i jego rząd, nie uwzględniłam także sposobów wyrażania liczby, ilości i miary, ponieważ problemem tym będzie poświęcone osobne wydawnictwo.

Скачать (pobrać): http://rusfolder.com/44393803

Рейтинг: 0

Автор публикации

не в сети 2 дня

Vadzim

29
Комментарии: 10Публикации: 1597Регистрация: 12-09-2015

Прокомментируйте!

X
Чтобы сообщить нам о битой ссылке, нажмите на кнопу "Сообщить!". Спасибо за вашу помощь! Сообщить!