Лента

"Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny — programy nauczania — pomoce dydaktyczne" Władysław T. Miodunka

Этот методический учебник является плодом почти десятилетней дискуссии (1992-2003) на тему использования информации о культуре и истории Польши в процессе изучения польского языка иностранцами. В книга широко рассматривается дидактическая проблема подачи материала, приводятся примеры упражнений на основе художественных текстов, содержатся примеры планов лекций. 
 

0
Скачать удаленно (1 mb (pdf))

Этот методический учебник является плодом почти десятилетней дискуссии (1992-2003) на тему использования информации о культуре и истории Польши в процессе изучения польского языка иностранцами. В книга широко рассматривается дидактическая проблема подачи материала, приводятся примеры упражнений на основе художественных текстов, содержатся примеры планов лекций.


Tom ten przynosi podsumowanie dyskusji toczonej w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu, to znaczy w latach 1992-2003 w związku z obecnością (lub nie) elementów kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Datę początkową wyznaczają dwie prace: Wojciecha Jekiela i Cezarego Rowińskiego z Instytutu "Polonicum" Uniwersytetu Warszawskiego, opublikowane w tomie Vademecum lektora języka polskiego pod redakcją Barbary Bartnickiej, Lidii Kacprzak i Ewy Rohozińskiej (1992). Obie dotyczą obecności kultury polskiej w procesie nauczania języka polskiego jako obcego: praca W. Jakiela odnosi się do tej obecności na zajęciach językowych dla początkujących, praca C. Rowińskiego zaś — do wprowadzania wiedzy o kulturze polskiej na lektoratach dla studentów z poziomu średniego i zaawansowanego. Prace publikowane w niniejszym tomie różnią się od nich znacznie, gdyż odwołują się do pomocy dydaktycznych, uwzględniających elementy kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, biorą pod uwagę przeprowadzone później badania P. Garncarka, G. Zarzyckiej, J. Rokickiego, A. Burzyńskiej i S. Schmidt, przyjmują wreszcie jako punkt odniesienia programy realioznawcze w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego oraz standardy europejskie zaproponowane w tym zakresie przez Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (2003).

 

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP

KULTURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO:

JAK BYŁO?

W.T. Miodunka

Czy kultura była traktowana po macoszemu w nauczaniu języka polskiego

jako obcego? Rozważania na marginesie książki Anny Burzyńskiej

M. Jelonkiewicz

Wiedza o Polsce jako element nauczania cudzoziemców języka polskiego.

Przegląd wybranych materiałów dydaktycznych i pomocniczych

U. Dobesz

Uwagi o nauczaniu i testowaniu wiedzy o kulturze

KULTURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO:

JAK BYĆ MOGŁO?

P.E. Gębal

Realioznawstwo w nauczaniu języka niemieckiego

KULTURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO:

JAK BYĆ POWINNO?

W.T. Miodunka

Kompetencja socjokulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Zarys programu nauczania

A.B. Burzyńska i U. Dobesz

Inwentarz tematyczny i funkcjonalno−pojęciowy do nauczania języka

polskiego jako obcego w aspekcie kulturowym

P.E. Gębal

Program nauczania cudzoziemców realiów polskich

KULTURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO:

JAK BĘDZIE?

G. Zarzycka

Mały leksykon kultury polskiej dla cudzoziemców. Opis koncepcji

G. Zarzycka i M. Jelonkiewicz

Indeks haseł do Małego leksykonu kultury polskiej dla cudzoziemców

 

FavoriteLoadingВ закладки!
0

Автор публикации

не в сети 9 часов

Vadzim

32
Комментарии: 12Публикации: 1621Регистрация: 12-09-2015

Прокомментируйте!

X
Чтобы сообщить нам о битой ссылке, нажмите на кнопу "Сообщить!". Спасибо за вашу помощь! Сообщить!