Лента

«Od mianownika do wołacza. Dialogi, wiadomości, ćwiczenia, zabawy» Metera H.

Материалы предназначены для преподавателей польского языка и школьников, которые умеют хотя бы читать и немного писать по-польски. В них ставится задача научить грамотно изъясняться и писать путем изучения польских падежей, ведь, как показывает практика, в обществе, не связанном с польским языком, выбор окончания существительных при искусственном разговоре зачастую вызывает большие проблемы. Книга состоит из 2 частей.

1 часть адресована учителям: в ней найдем элементарные сведения о склонении существительного, а также более глубокий анализ нерегулярных изменений.

2 часть содержит материалы, предназначенные для работы с учеником:

а) диалоги с употреблением тематических существительных

б) анализ грамматических форм существительного

в) упражнения, основанные на полученных знаниях

г) грамматические игры для укрепления знаний


Przygotowane materiały są przeznaczone dla nauczycieli oraz młodzieży szkolnej poza granicami kraju posiadającej elementarną umiejętność czytania i pisania w języku polskim. Mają na celu doskonalenie gramatycznej poprawności języka mówionego i pisanego w zakresie odmiany rzeczownika.
Jest rzeczą powszechnie znaną, że zarówno młodzieży, jak też dorosłym, wychowanym w obcojęzycznym środowisku, dużą trudność sprawia użycie prawidłowej formy rzeczownika w zdaniu, co jest spowodowane wieloma czynnikami.
Materiał mający wyjaśnić i ułatwić posługiwanie się poprawną formą rzeczownika ujęty został w dwu częściach:
Część I adresowana jest do nauczycieli ze względu na wiadomości konieczne do pełniejszego zrozumienia deklinacji rzeczowników, jak też do organizowania ćwiczeń w formie zabawowej. W tej części znajdziemy:
I. elementarne wiadomości warunkujące prawidłową odmianę rzeczowników;
II. szczegółowe omówienie poszczególnych przypadków rzeczownika.
Część II zawiera materiał przeznaczony dla ucznia. Materiał ten obejmuje:
I. dialogi z zastosowaniem tych samych rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej;
II. analizę formy gramatycznej rzeczowników w tym samym przypadku, dotyczącą zmian końcówki i tematu deklinacyjnego;
III. ćwiczenia oparte na zdobytych wiadomościach;
IV. projekty zabaw wymagających użycia kolejnych przypadków.
Każdy uczący się może korzystać z materiałów dla nauczyciela, zwłaszcza pożądane jest zapoznanie się ze szczegółowym omówieniem każdego przypadka.

Spis treści

Wstęp
Jak korzystać z materiałów?
Odmiana rzeczownika

DIALOGI, WIADOMOŚCI, ĆWICZENIA, ZABAWY
Mianownik
Dopełniacz
Celownik
Biernik
Narzędnik
Miejscownik
Wołacz

 

FavoriteLoadingВ закладки!

Скачать (pobrać): http://polskipro.rusfolder.net/files/44407237

Рейтинг: 0

Автор публикации

не в сети 46 минут

Vadzim

30
Комментарии: 11Публикации: 1608Регистрация: 12-09-2015

Прокомментируйте!

X
Чтобы сообщить нам о битой ссылке, нажмите на кнопу "Сообщить!". Спасибо за вашу помощь! Сообщить!