Лента

"Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego" Ewa Lipińska, Anna Seretny

Книга "Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego" является продолжением книги 

"ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego". Обе книги составляют одно целое, взаимно дополняя друг друга. В "ABC" главным образом рассматривалась методика изучения подсистем языка, развитие языковых умений, а также контроль умений.
В свою очередь, настоящая книга анализирует обучение в общем: учащихся. учителя, дидактический процесс, языковые контакты и т.д.

0
Скачать удаленно (2 mb (pdf))

Книга "Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego" является продолжением книги 

"ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego". Обе книги составляют одно целое, взаимно дополняя друг друга. В "ABC" главным образом рассматривалась методика изучения подсистем языка, развитие языковых умений, а также контроль умений.
В свою очередь, настоящая книга анализирует обучение в общем: учащихся. учителя, дидактический процесс, языковые контакты и т.д.


Praca zbiorowa Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego — to kontynuacjaABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Obie pozycje tworzą całość, wzajemnie się uzupełnianjąc. W ABC znalazło sie omówienie zagadnień metodycznych z zakresu nauczania podsysytemów języku, rozwijania sprawności oraz kontroli wyników. Niniejsza praca koncentruje się na szeroko rozumianym kontekście nauczania, uwzględniając m.in. uczącego się, nauczyciela, proces dydaktyczny, kontakty językowe itp.

 

SPIS TREŚCI

 

Władysław T. Miodunka 
Wprowadzenie. Metodyka, dydaktyka, pedagogika a nauczanie języka polskiego jako obcego 
Ewa Lipińska, Anna Seretny 
Wstęp 
Część I 
Zagadnienia dydaktyki ogólnej języka polskiego jako obcego 
A: Uczący się i nauczyciel w procesie dydaktycznym 
Ewa Lipińska, Przyswajanie języka pierwszego a uczenie się języka obcego/drugiego 
Ewa Lipińska, Anna Seretny, Indywidualne cechy uczącego się a nauka języka obcego 
Ewa Lipińska, Czynniki wpływające na proces uczenia się 
Ewa Lipińska, Nauczyciel języka polskiego jako obcego 
Anna Seretny, Autonomia uczącego się – wprowadzenie do zagadnienia 
B: Organizacja procesu dydaktycznego 
Waldemar Martyniuk, Europejski system opisu kształcenia językowego a nauczanie języka polskiego jako obcego 
Anna Seretny, Metody nauczania języków obcych a nauczanie języka polskiego – zarys 
Iwona Janowska, Przygotowanie kursu językowego – programy nauczania 
Ewa Lipińska, Nauczanie „zintegrowane” – autorski program tematyczny 
Danuta Pukas-Palimąka, Planowanie zajęć z języka polskiego jako obcego – konspekt lekcji 
Część II 
Zagadnienia dydaktyki szczegółowej języka polskiego jako obcego 
Przemysław E. Gębal, Realia i kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Anna Seretny, Nauka o literaturze i teksty literackie w dydaktyce języka polskiego jako obcego/drugiego 
Część III 
Język polski w świecie 
Władysław T. Miodunka, Język polski poza Polską 
Anna Seretny, Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego – polskie testy biegłości 
Władysław T. Miodunka, Wartość języka polskiego na międzynarodowym rynku edukacyjnym i na rynku pracy. Uwagi po pierwszym roku certyfikacji jezyka polskiego jako obcego 
Notki o autorach

FavoriteLoadingВ закладки!
0

Автор публикации

не в сети 10 часов

Vadzim

32
Комментарии: 12Публикации: 1621Регистрация: 12-09-2015

Прокомментируйте!

X
Чтобы сообщить нам о битой ссылке, нажмите на кнопу "Сообщить!". Спасибо за вашу помощь! Сообщить!