Słownik polszczyzny XVI w.

Поддержите сайт — почитайте рекламу!

FavoriteLoadingВ закладки!
Скачать удаленно (1.5 Gb)

WSTĘP
Gdy w r. ]949 Instytut Badań Literackich podjął pracę nad słownikiem polszczyzny XVI wieku, nie stało się to przypadkiem. Słowniki języka poszczególnych okresów to zespoły materiałów, które dotąd tradycyjnie bywały nie tylko zbierane przez przedstawicieli sąsiedniej dyscypliny, językoznawstwa, ale i opracowywane pod kątem widzenia potrzeb tradycyjnego językoznawstwa. O podjęciu tej pracy przez Instytut, którego zadaniem są prace badawcze z zakresu dziejów literatury, a nie języka, zadecydowało stanowisko metodologiczne — stanowisko, które widziało ważną dla obu dyscyplin i wymagającą ich współpracy problematykę. Do jej rozwiązania słownik miał być podstawowym narzędziem. Historyk literatury nie lekceważący specyfiki swego przedmiotu, nie lekceważący dziejów form artystycznych, nie może spełnić swojego zadania bez sięgnięcia do historii artystycznych stylów literackich. Zagadnienia zaś historycznej stylistyki nie dadzą się nawet sformułować bez opracowania historii języka. Z drugiej strony pełna humanistyczna historia języka musi brać pod uwagę jego stylistyczne zróżnicowania, niejednakowe tempo dojrzewania poszczególnych stylów języka ogólnonarodowego, zmienność historycznej roli tych stylów. Pełna historia języka musi w określonym stopniu posługiwać się kategoriami wspólnymi wszystkim historycznym dyscyplinom humanistycznym. Musi widzieć nie tylko działanie wewnętrznych sił systemu, ale i działanie bodźców społeczno-historycznych, które nie są wprawdzie wewnętrznymi siłami systemu, ale w ostatecznej instancji ten system poruszają i drogi jego rozwoju w znacznym stopniu determinują. Dokument, którym operuje historyk języka, jest z natury rzeczy w lwiej części wspólną własnością jego i historyka literatury. Problematyka, do której nawykł historyk literatury, pomaga tu właściwiej współokreślić stylistyczny charakter dokumentu, a w związku z tym prawdopodobniej zakwalifikować charakter form, ich ewentualne pochodzenie gwarowe, ich archaiczność lub nowość, pozwala widzieć zasadnicze sprężyny rozwoju języka. Tak więc potrzeby historii literatury, które nie mogą być w pełni rozwiązane bez danych historii języka, z drugiej zaś strony niewątpliwe wzbogacenie problematyki płynącej z tej współpraey także dla językoznawstwa nakazywały podjęcie wspólnego naukowego wysiłku. Rezultat wspólnych badań powinien w pełni respektować wszelkie potrzeby językoznawstwa w każdy sposób rozumianego oraz wprowadzać dodatkowe elementy nowe, potrzebne do zbudowania historycznej stylistyki zarówno języka ogólnonarodowego, jak i języka literatury. Takie zatem powody natury najbardziej zasadniczej kazały Instytutowi Badań Literackich stworzyć na swoim terenie możliwość współpracy dla obu zainteresowanych dyscyplin.

 

0

Автор публикации

не в сети 8 часов

Vadzim

48
Комментарии: 15Публикации: 1729Регистрация: 12-09-2015

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий