Лента

Реклама и сторудничество

Реклама и сотрудничество

Если вы хотите предложить сотрудничество с порталом www.Polski.pro или разместить рекламу, пишите:

1. на адрес reklama(собачка)polski.pro

или

2. через форму «Обратной связи»

Reklama i wspólpraca

Dla zainteresowanych firm i osób prywatnych istnieje możliwość nawiązania współpracy oraz zamieszczenia reklamy na portalu www.Polski.pro.

W przypadku zainteresowania proszę o kontakt: reklama(małpa)polski.pro

albo:

Kontakt