История Польши

«Przewodnik po historii Polski 966–2016» Łukasz Kamiński, Maciej Korkuć,

Брошюра создана специально ко Всемирному Дню Молодежи, который проходил в Кракове в 2016 году. Представляет собою короткую историю Польши, с особым внимание описывается II Мировая война и польские святые. Вступительное слово написал президент Анджей Дуда. […]

0
Конкурсы

Конкурс на лепшую публікацыю, прысвечаную гісторыі Польшчы

Міністр замежных спраў аб’яўляе конкурс на лепшую публікацыю на замежнай мове, якая папулярызуе гісторыю Польшчы, і лепшую публікацыю на польскай мове па гісторыі польскай дыпламатыі, выдадзеную ў 2015 і 2016 г. Гісторыкі могуць дасылаць свае […]

0
История Польши

Historia Polski (DeAgostini)

Красочные и очень интересные журналы об истории Польши от известного издателя DeAgostini. Журналы охватывают периоды с эпохи палеолита и до 1990 года — начала III Республики Польша. Содержание: Historia Polski 01 — Pradzieje Historia Polski […]

0,8
Ролики

Krótka historia Polski

Очень короткая анимационная история Польши по-английски. В основном рассказывается о войнах, прошедших через территорию Польши. Даже без знания языка, можно понять о чем идет речь.

0
История Польши

«Wielka Historia Polski. Tomy 1-6, 9,10»

Kolejne tomy Wielkiej Historii Polski odpowiadają ważnym okresom w historii naszych ziem. Każdy z nich jest pisany przez jednego autora, wybitnego naukowca, specjalizującego się w historii danego okresu. Każdy z tomów jest więc spójny wewnętrznie. Nadzór nad całością pełni komitet redakcyjny złożony z największych autorytetów krakowskiego środowiska akademickiego. Całości dopełnia bogata szata graficzna, wiele map, schematów, setki zdjęć i ilustracji.
Jej intencją jest aby, pisana w warunkach całkowitej wolności słowa i myśli, posłużyła przede wszystkim przywróceniu zaufania do nauki historycznej w ogóle i do naszej ojczystej historii w szczególności. Adresujemy ją do wszystkich tych, którzy odczuwają głód lub niedosyt wiedzy o przeszłości. Polecamy wszystkim, którzy sposobią się do zawodu historyka i będą po nas wiedzę historyczną pogłębiać. Adresujemy ją także do miłośników historii — starszych, młodszych i najmłodszych. A jeśli zdoła ona rozbudzić zainteresowanie przeszłością i zamiłowanie do niej, będzie to najwyższa nagroda dla zespołu autorskiego.

[…]

0
История Польши

«Czarna legenda dziejów Polski» Jerzy Robert Nowak

Автор описывает наиболее популярные, по его мнению, легенды и стереотипы, связанные с Польшей и ее историей, и дает аргументированные опровержения.

0
Материалы

«Co Polska dała światu» Jerzy Robert Nowak

Двухтомник о том, какой вклад внесла Польша и польский народ на протяжении своей истории не только в европейскую культуру, но и в мировую. Также автор подробно описывает влияние поляков на развитие нашей цивилизации.

0