Реклама и сотрудничество (Reklama i wspólpraca)

Если вы хотите предложить сотрудничество с порталом www.Polski.pro или разместить рекламу, пишите через форму ниже.

Dla zainteresowanych firm i osób prywatnych istnieje możliwość nawiązania współpracy oraz zamieszczenia reklamy na portalu www.Polski.pro.

Ваше имя (обязательно) / Imię (obowiązkowo)

Ваш e-mail (обязательно) / Email (obowiązkowo)

Тема / Temat

Сообщение (обязательно) / Wiadomość (obowiązkowo)

Критика, пожелания, оценка сайта (Krytyka, ocena strony)