История Польши

“Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919” Michał Klimecki

Tematem książki jest pierwsza wojna stoczona przez II Rzeczpospolitą – słabo obecna w świadomości historycznej współczesnego Polaka, bo pozostająca w cieniu legendy wojny polsko-bolszewickiej. Autor nadał swojej relacji układ chronologiczny, opisując kolejne etapy zmagań – od kampanii lwowskiej (XI 1918 – IV 1919), po próby ustalenia granicy wschodniej na Zbruczu. Analiza sytuacji wojskowej – szczególnie drobiazgowa w opisie wypadków mających miejsce we Lwowie w listopadzie 1918 – rzucona jest tu na szersze tło ówczesnej sytuacji międzynarodowej, jak również rozwoju sytuacji politycznej w samej Polsce. Całość poprzedzona została syntetycznym omówieniem stosunków ludnościowych i gospodarczych w Galicji oraz szkicem mapy terenów objętych działaniami wojennymi.

[…]

Бесполезная трата времени =(Идея неплоха, но...Нашел что-то для себяМного нового узнал(а)Лучшее в своем роде! (Ваша оценка будет первая!)
Загрузка...